11 September 2001

Kaart ????????
Op 11 september pleegden een paar mannen een aanslag op de twintowers. Daar kwamen ongeveer 4000 mensen bij om. De aanslag werd over de hele wereld bvekend. Er was een tijd dat ze dachten dat de aanslag was gepleegd omdat ze dachten dat de president (Bush) in het gebouw was. Later bleek het helemaal niet te kloppen en ging het ergens anders om. Osama bin Lade had er ook mee te maken. Hij was de bedenker van deze terroristische aanslag.
@

Powerpoints:
American Sports 43 dia's

Muziek 12 Dia's

Mail je Powerpoints nog even?xd@