het dorp van de boeren en wat er gebuurden voor de boeren
is niet groot er zijn maar vijf huisen. in het dorp staan ook schuren .en erstaan ook hooimijten dat is een schuur zonder duur en daar staat hooi in . maar voor de boeren waaren de jagers en die jagten foor hun eten en visten om aan het eten te komen en laater gingen ze eten ferbouwen om graan om brood mee te baken haden ook schapen en koeien en zo werde het boeren .


hunebedden
in drenthe staan vind je stapels hele grote steenen het zijn hunebedden ze waaren lang geleden ge maakt door boeren vroeger dagten menssen ook wel dat het van reuzen waaren ge maakt hunebed betekend ook wel het bed van een reus er werden ook wel mensen begrafen zoms wel honderde het duurden ook wel erg lang om een hunebed te maakenvan steen naar ijzer

de eerste wertuigeen werden ge maakt van sten die tijd nomen we de steentijd die duurde onge feer 2000 voor cristus toen ondekte de mensen je brons kon makern fan koper en tin dat is de brons tijd maar koper en tin zijn duur rond 700 voor cristus wisten de mensen wisten ze hoe ze ijzer maakten dat is wel ingewikelt maar ijzer zit als ijzeroer verborgen in steen en grond lekker digt bij de ijzertijd is aangebroken .


boeren in de ijzertijd


de boeren woonen wel in een huis van wel 20 meeter lang de wanden waaren ge maakt van vlegtwerk van taken digt gesmeert met klij de daaten waaren bedekt met riet er was een deel woon huis en de andere helft was voor de koeien er was ook een water put er werd ook ijzer gesmolten en dan door een smid in een form ffan een mes of zwaard ge gesmeed zom liepen de geiten en schapen ook wel in het huis binen en er waaren geen ramen het was er dus best donker in het kamer staat een vuurtje foor de warmte op het fuur werd ook gekookt wat aaten ze meestal was het zelfde graan groente en ales en wat flees de kooien en schapen gaafen ook melk daar werd kaas van gemaakt net als nu meestal heeft een boer een kamer en daar slaapt hij en eet gij kookt hij en hij slaapt op een hoop stro en badkamer hoeft niet want ze wassen zig niet zo faak


ruilen niet koopen

in de tijd van de jaagers en boeren was er geen geld je moest ruilen als je wat wou heben de menssen maaken ook feel zelf ze naaien hun iegen kliren ze bouwen hun eigen huis en ze maaken hun eigen borden om van te eten maar ze kunnen niet ales .


een mooi keting

de keting is gemaakt met tin en de kraalen komen oferal van daan uit engeland en denmarken duitsland en dan maaken de mensen het zelf